Strona gĺ Żwna
Strona g這wna Aktualnosci Archiwum Galerie zdjec Rekrutcja kontakt
 
Aktualności
Patron
Historia Szkoły
Jubileusz
Dyrekcja, kier.sekcji
Sekcje,Pedagodzy
Administracja i obsługa
Sukcesy
Przesłuchania,konkursy
Koncerty
Projekty Unijne

Rekrutacja


Informacja o formach nauczania w Państwowej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu
Nauka w PSM I stopnia odbywa się w 2 cyklach
- sześcioletnim- dla dzieci, które rozpoczynają równocześnie naukę w szkole podstawowej;
- czteroletnim - dla dzieci starszych.
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA – CYKL SZEŚCIOLETNI (6 lat nauki)
• nabór dzieci w wieku 6-10 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara,harfa, flet, trąbka, róg, puzon, perkusja;
• nauczane przedmioty w klasach I-III: Instrument główny, Rytmika, Kształcenie słuchu,
• nauczane przedmioty w klasach IV-VI: Instrument główny, Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Chór;
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA – CYKL CZTEROLETNI (4 lata nauki):
• nabór dzieci w wieku 8-16 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, harfa, akordeon, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon;
• nauczane przedmioty w klasie I: Instrument główny, Kształcenie słuchu;
• nauczane przedmioty w klasach II-IV: Instrument główny, Kształcenie słuchu, Audycje muzyczne, Chór;
Szkoła Muzyczna I st. daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II st., ale przede wszystkim umuzykalnia i wspomaga pozytywnie intelektualny rozwój dziecka.
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA (6 lat nauki):
• nabór kandydatów w wieku 10-23 lat;
• nauka gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, akordeon, organy, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja;
• nauczane przedmioty: Instrument główny, fortepian obowiązkowy, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, literatura muzyczna , harmonia, formy muzyczne, zespół kameralny, chór lub orkiestra.
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA (4 lata nauki):
• nabór kandydatów w wieku od 14 - 23 lat;
• nauczane przedmioty: śpiew solowy, fortepian, dykcja i recytacja, zespół wokalny, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, literatura muzyczna, formy muzyczne, chór;
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA (4 lata nauki):
• nabór kandydatów z przygotowaniem muzycznym w wieku od 10 - 23 lat;
• nauka gry na saksofonie jazzowym i skrzypcach jazzowych;
• nauczane przedmioty:instrument główny, fortepian jazzowy, big band, combo, kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut, historia muzyki, historia jazzu z literaturą, harmonia jazzowa, formy muzyczne, ćwiczenia rytmiczne.
Szkoła Muzyczna II st. daje wykształcenie muzyczne po zdaniu egzaminu dyplomowego.
Istnieje możliwość indywidualnego dostosowania godzin zajęć.
Zajęcia zbiorowe odbywają się w godzinach popołudniowych.
NAUKA W PSM JEST BEZPŁATNA!
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA INSTRUMENTU!
LEKCJE INSTRUMENTU SĄ INDYWIDUALNE!
ZAPEWNIAMY FACHOWĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ!
CO ZROBIĆ, ABY ROZPOCZĄĆ NAUKĘ W SZKOLE MUZYCZNEJ ?

• należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie PSM wniosek w terminie do 31 maja 2017 r.;

(pobierz wniosek do PSM I st.)
,
(pobierz wniosek do PSM II st.)

• w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 roku życia należy dostarczyć opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości kandydata do podjęcia nauki szkolnej.
• przejść pozytywnie badanie przydatności muzycznej ( w przypadku PSM I st.) - sprawdź wymagania
lub uzyskać pozytywny egzaminu wstępnego ( w przypadku PSM II st.) - sprawdź wymagania
• poświadczyć dobry stan zdrowia kandydata zaświadczeniem w przypadku kształcenia:
- w szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych – lekarza pulmonologa
- w szkole muzycznej II stopnia w specjalności wokalnej – lekarza audiologa- foniatry
W szkole działa przez cały rok Komisja do spraw badania uzdolnień muzycznych.
Od dnia 16 maja 2017 r. prowadzony będzie kurs przygotowawczy przed badaniem przydatności muzycznej dla dzieci sześcioletnich.
Prowadzona jest także szeroka akcja rekrutacyjna w inowrocławskich przedszkolach.
Egzaminy wstępne odbywają się w czerwcu.
PLAN REKRUTACJI
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. – cykl sześcioletni, cykl czteroletni
Badanie przydatności muzycznej - 13 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-18.00, - 14 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-14.00
(szczegółowych informacji dotyczących przesłuchań poszczególnych dzieci udziela sekretariat PSM)
Państwowa Szkoła Muzyczna II st.
Specjalność instrumentalistyka / instrumentalistyka jazzowa
Dla kandydatów do PSM II st.( z przygotowaniem muzycznym):
• egzamin pisemny z kształcenia słuchu – 19 czerwca 2017 r. godz. 9.00 - Sala Kameralna,
• przesłuchania z instrumentu głównego, rozmowa kwalifikacyjna – 19 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 - Sala Koncertowa
Dla kandydatów bez przygotowania muzycznego:
• 19 czerwca 2017 r. w godz. 10.00 – 16.00 – Sala Koncertowa
(szczegółowych informacji dotyczących przesłuchań poszczególnych osób udziela sekretariat PSM)
Specjalność wokalistyka
• 14 czerwca 2017 r. od godz. 14.00
(szczegółowych informacji dotyczących przesłuchań poszczególnych osób udziela sekretariat PSM).
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE oraz spotkanie organizacyjne połączone z koncertem – 11 maja (czwartek) 2017 r. w budynku szkoły muzycznej
(spotkanie o godz. 17.00 w Sali Koncertowej,
DRZWI OTWARTE – od godz. 17.30).(pobierz wniosek do PSM I st.)


(pobierz wniosek do PSM II st.)

W przypadku przyjęcia dziecka do PSM w Inowrocławiu, należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 50zł na rachunek bankowy:
Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu
ul. Kilińskiego 16 a
88-100 Inowrocław
36 1090 1069 0000 0000 0701 4116


WYMAGANIA
niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku badania PSM I st.


Badanie przydatności do kształcenia muzycznego kandydatów do szkół I stopnia
1. Słuch
•zaśpiewanie piosenki
•rozróżnianie pojedynczego dźwięku, dwudźwięku, wielodźwięku
•zapamiętywanie kolejności następujących po sobie trzech dźwięków z różnych rejestrów
•powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich melodii
2. Rytm
•powtarzanie rytmów przez wyklaskanie lub wystukanie
•wyklaskanie rytmu melodii zagranej na pianinie
3. Pamięć muzyczna
•zapamiętywanie melodii, rytmów i zwrotów słowno-muzycznych
•określenie, który z kolei dźwięk zmienił się po powtórnym, zmodyfikowanym jej zagraniu
4. Predyspozycje do gry na instrumencie
•koncentracja
•logiczne myślenie
•koordynacja wzrokowo-ruchowa
•sprawność manualna

Wymagania egzaminacyjne PSM II stopnia


Specjalność Instrumentalistyka / Instrumentalistyka jazzowa
1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu i teorii muzyki
•umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym
•rozpoznawanie interwałów prostych
•umiejętność budowania i śpiewania gam durowych naturalnych i molowych harmonicznych (do 5 znaków)
•umiejętność budowania i śpiewania triady harmonicznej w tonacjach do 5 znaków
•umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (dur, moll)
•umiejętność posługiwania się podstawowymi wartościami rytmicznymi, realizacja prostych przykładów rytmicznych,
•umiejętność zapisania lub powtórzenia wyklaskanego rytmu oraz omówienia go (analiza wartości rytmicznych)
2.Część praktyczna: gra na instrumencie
fortepian, akordeon, organy
- etiuda
- utwór polifoniczny
- utwór dowolny
instrumenty smyczkowe
- gama w artykulacji legato i non lagato
- etiuda
- utwór dowolny z akompaniamentem
instrumenty dęte
- gama w artykulacji legato i non legato
- etiuda
- utwór dowolny z akompaniamentem
instrumentalistyka jazzowa
- gama - legato, non legato, tercje, trójdźwięk, przewroty
- etiuda o charakterze technicznym
- utwór dowolny wskazany blues z improwizacją ( materiał nutowy dla akompaniującej sekcji rytmicznej dostarcza kandydat, możliwy jest również akompaniament nagrany na płycie CD)

Specjalność wokalistyka PSM II stopnia


1.Część teoretyczna z kształcenia słuchu (dla kandydatów bez przygotowania muzycznego)
•umiejętność odbierania i powtarzania dźwięków zagranych na fortepianie w różnych rejestrach
•umiejętność zaśpiewania zagranych współbrzmień 2 i 3-dźwiękowych
•umiejętność powtórzenia krótkiej melodii
•umiejętność dokomponowania głosem zakończenia podanej melodii
•umiejętność wskazywania różnic występujących pomiędzy prezentowanymi motywami
•rytm - umiejętność powtórzenia wyklaskanego rytmu
2.Część praktyczna:
•śpiew solowy :
dowolna pieśń lub arie z akompaniamentem lub a cappella